bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy
Ożarowice w Tąpkowicach z siedzibą w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 17,
Dyrektor: Róża Szydło. Jeśli masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych
możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, którym jest Pan Piotr
Kaczmarek, iod.bioktapkowice@gmail.com;
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą za pomocą monitoringu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pracownikom, klientom oraz mieniu BiOK-u na podstawie art. 6 ust. 1 f
RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem BiOK-u. BiOK nie przekazuje żadnych
danych odbiorcom ani w kraju, ani do państw trzecich, ani nie profiluje tych danych.
3) Dane z monitoringu są rejestrowane, a nagrania są przechowywanie nie dłużej niż
tydzień od daty rejestracji.
4) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi
do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2) jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niemożliwość korzystania z filii w Tąpkowicach.


Opublikował: Róża Szydło
Publikacja dnia: 31.07.2020
Podpisał: Róża Szydło
Dokument z dnia: 31.07.2020
Dokument oglądany razy: 214