bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest  Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 17, Dyrektor: Róża Szydło. Jeśli masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, którym jest Pan Piotr Kaczmarek, iod.bioktapkowice@gmail.com;

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą za pomocą monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, klientom oraz mieniu BiOK-u w budynku BiOK-u w Tąpkowicach oraz filii w Ożarowicach na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem BiOK-u. BiOK nie przekazuje żadnych danych odbiorcom ani w kraju, ani do państw trzecich, ani nie profiluje tych danych.

3) Dane z monitoringu są rejestrowane, a nagrania są przechowywanie nie dłużej niż tydzień od daty rejestracji.

4) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2) jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.

5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość korzystania z monitorowanych budynków.Opublikował: Róża Szydło
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Róża Szydło
Dokument z dnia: 31.07.2020
Dokument oglądany razy: 460