bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacje o stanie majątku trwałego rok 2020

Informacja o stanie majątku BiOK w Tąpkowicach na dzień 31.12.2020 r.: 15 778 111,62 zł
wartość początkowa środków trwałych: 18 654 648,78 zł,
dotychczasowe umorzenie: 2 876 537,16 zł,
środki trwałe w budowie: 0 zł. Opublikował: Róża Szydło
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Róża Szydło
Dokument z dnia: 12.05.2021
Dokument oglądany razy: 260